Jiangmen Wanhui Industrial Co., Ltd

Contact: Manager Liu

Mobile: 18029663726

Telephone: 0750-6560116

Website:www.jmwanhui.com

Address: Shiming neighborhood committee fry farm, Siqian Town, Xinhui District, Jiangmen City